×
You’re all set!
7

Mugham mirza husayn segah

 • Mugham mirza husayn segah
  15:45
 • Zarbi mugham karabagh shekastesi
  05:22
 • Humayun - Kemanche solo
  11:45
 • Zarbi mugham kesme shikaste
  07:17
 • Mugham shahnaz
  14:40
 • Nava nishapur - Ovshari - Tar solo
  07:15
 • Zarbi mugham semai shams
  09:44

Azerbaïdjan. Sakine Ismailova. Anthologie du Mugham/Anthology of Mugham, vol. 5 by Sakine Ismailova

.