×
You’re all set!
3

Mugham chargah

  • Mugham chargah
    40:19
  • Mugham rahab (Kemanche solo)
    07:32
  • Mugham dilkash
    10:40

Azerbaïdjan. Anthologie du Mugham/Anthology of Mugham, vol. 8 by Gandab Gulieva

.